Overtuigingspower: “ik voel” of “ik denk” wat werkt beter?

Overtuigingspower: “ik voel” of “ik denk” wat werkt beter?

Zorgvuldig uitgekozen woorden kunnen ervoor zorgen dat je overtuigender overkomt. Met andere woorden: dat iemand sneller ingaat op de vraag die jij stelt. Als ik jou zou benaderen met een zin met de woorden ‘ik voel’ of ‘ik denk’ met welke zin heb ik dan de meeste overtuigingskans? Dat ligt aan jou als gesprekspartner, hoe dat komt leg ik uit in dit artikel.

Wat is Power Triggers?
Onder de naam Power Triggers™ breng ik artikelen, video’s en audio uit over het onderwerp beïnvloeden/overtuigen. Hoe kan je door middel van de dingen die je zegt groepen beïnvloeden, vrienden winnen en meer macht krijgen. Power Triggers is onderdeel van Speaker College.

Woorden raken ons in het hart
Van “I love you”, tot “Ik haat je”, het zijn allemaal woorden die dagelijks door mensen worden gebruikt. Met woorden spreken we niet alleen recht uit het hart, maar ook recht naar iemands hart toe. Deze kracht kan er voor zorgen dat je iemand beweegt om achter jouw verhaal te gaan staan. Het kan er dus voor zorgen dat je iemand, letterlijk, van gedachte laat veranderen en voor jouw plan kan laten kiezen.

Er moet dan wel een bepaalde bedachtzaamheid in het spel zijn. Het is niet zo dat wanneer je zomaar lukraak deze woorddelen roept dat je dan direct krijgt waar je om vraagt. Daar is souplesse, context, maar vooral mensenkennis voor nodig. Want niet ieder woordgebruik werkt bij iedereen, maar je kan wel onderscheiden bij wie je bepaalde dingen wel kan zeggen en bij wie niet. Met andere woorden: waar ‘ik voel’ het beste werkt of ‘ik denk’ het beste werkt.

Wat is krachtiger: ik voel of ik denk?
In drie onafhankelijke onderzoeken werden participanten blootgesteld aan boodschappen die losstaand van elkaar niet zoveel betekenen. Bij de ene groep werd er de focus gelegd op het cognitieve gedrag van iemand (ik denk) en bij de andere groep werd de focus in de boodschappen gelegd op het gevoel (ik voel).

Het blijk dat mensen die primaire vanuit cognitie bezig zijn (denken) zichzelf sterker aangetrokken voelen tot de ‘denk’ boodschap dan iemand die emotioneel is ingesteld. Bij de ‘ik voel’ boodschap is dat precies andersom. Mensen die meer vanuit het gevoel bewegen daarbij werkte de boodschap met ‘ik voel’ vele malen sterker dan bij mensen die vanuit cognitie beslissingen maken.

Het ligt aan je gesprekspartner, hoe de verschillende typen?
Het ligt dus aan de gesprekspartner wat beter werkt. Maar hoe kom je erachter wanneer je welke woordencombinatie het beste kan gebruiken? Het antwoord ligt bij het woordgebruik wat iemand zelf gebruikt. Let maar eens op wanneer je iemand om een mening vraagt welke specifieke woorden iemand dan gebruikt.

Denk mensentype:
Mensen die vanuit het denken reageren zullen altijd woorden gebruiken als “Ik denk dat we het beter zo en zo kunnen doen”.. zij gebruiken dan ook het woord ‘denk’ in hun zin. Wanneer je dus een boodschap overtuigend wil brengen, dan kan je dus je boodschap beginnen met ik denk. Dat kan je natuurlijk afwisselen met bijvoorbeeld:

  • Als je het mij zou vragen dan denk ik;
  • Vanuit mijn eigen denken vind ik dat we;
  • Mijn gedachte zegt dat we deze weg moeten instaan;
  • Gevolgd door je verhaal.

Gevoel mensentype
Mensen die vanuit het gevoel spreken doen eigenlijk precies hetzelfde zij zullen woorden gebruiken in het antwoord, tijdens het redeneren en gedurende een conversatie meerdere keren laten vallen dat zij iets op een bepaalde manier voelen.

Dat zij het gevoel hebben dat er iets plaatsvindt. Bij deze mensen werkt het zeer overtuigend als je de ‘ik voel’ zin gebruikt. Je laat dan zien dat je met je gevoel bezig bent. Je kan dit afwisselen met:

  • Mijn gevoel zegt mij dat..;
  • Ik voel dat we dit anders moeten aanpakken, namelijk..;
  • Vanuit mijn gevoel is het beter als we..

Of je ‘denken’ of ‘voelen’ gebruikt in een overtuigende boodschap ligt dus aan je gesprekspartner. Vrouwen zullen over het algemeen ‘voelen’ gebruiken en mannen over het algemeen ‘denken’, maar er is geen one-size-fits-all.

Wanneer iemand een stelling deponeert en je twijfelt of de beweegreden vanuit het denken is gemaakt of vanuit het gevoel dan kan je iemand op een t-splitsing plaatsen en duidelijkheid krijgen door een controlevraag te stellen “Denk je dat of voel je dat zo?”.

Iemand zal negen van de tien keer het antwoord geven waarmee het camouflagenet verdwijnt en jij de juiste bewoording kan gebruiken om iemand aan jouw kant te krijgen.