Verdelgingsspray tegen lastige mensen in ‘t publiek

Verdelgingsspray tegen lastige mensen in ‘t publiek

Een trouwe lezer vroeg mij laatst “Hoe ga je om met lastige mensen in het publiek”, een goede vraag Alex. Allereerst is het natuurlijk vervelend wanneer iemand je presentatie, speech of pitch verstoort. Het kan écht helpen als je weet wat je moet doen. In plaats van fuck off-spray geef ik je hier vier handvatten om met lastige mensen om te gaan. Super handig.

Lastige mensen
Voordat ik van wal steek is het eerst belangrijk om te weten wat ik versta onder de term ‘lastig’. Wanneer iemand constant door je heen spreekt, bewust de presentatie stagneert of je publiekelijk voor schut probeert te zetten dan vind ik dat iemand lastig is. Er zijn verschillende aspecten waar je rekening mee moet houden wanneer je iemand op zijn plaats zet.

Verdelgingsspray tegen lastige mensen in ‘t publiek

1. Respect en rust
Een lastig persoon in het publiek kan storend werken. Daarom is het belangrijk om iemand snel duidelijk te maken dat zijn gedrag ongewenst is. Soms is iemand zich niet bewust van zijn daden, het helpt dan om rustig te blijven. En dat is soms erg moeilijk, omdat het spreken voor publiek voor ongeoefende en geoefende sprekers soms stress met zich meebrengt.

Van nature is onze eerste reactie emotioneel. Daarom is het in sommige conflictsituaties ook beter om eerst weg te lopen om vervolgens de confrontatie aan te gaan. Als je voor een publiek staat kan dat vaak niet, het stressgevoel versterkt de reactie die je geeft. Om er voor te zorgen dat je op de juiste manier reageert is het belangrijk om rustig te blijven. Het feit dat iemand respectloos met jou omgaat, betekent niet dat dit jouw schuld is.

Het is dan ook belangrijk om rustig te blijven en een respectvol antwoord te geven.

2. Jij bent de baas
Vrijwel alle mensen die voor het eerst met een lastig publiek in aanraking komen vergeten het belangrijkste. En dat belangrijkste is dat jij de baas bent. Jij hebt de microfoon in handen, wanneer jij iets zegt dan kan de hele zaal het horen. Je hoeft zelf niet te schreeuwen om door de hele zaal gehoord te worden. Dat brengt een voordeel met zich mee.

Wees je altijd van één ding bewust en dat is dat jij de baas bent. Jij bent de regisseur van je presentatie en van de zaal op het moment dat je aan het spreken bent. Probeer dat duidelijk te maken zonder te zeggen “ik ben de baas”, het is veel krachtiger als je laat zien dat je de baas bent door zo te acteren.

Sommige mensen zijn erop uit om jou voor schut te zetten, ik begrijp ook niet wat de lol daar van is. Houdt daar rekening mee en kap het gesprek op tijd af, laat het niet te lang doorgaan. Mijn hoofdregel is altijd: geef mensen die je presentatie verstoren geen podium om meer mensen mee te trekken. Hoor ze aan, kap ze op een vriendelijke manier af en vervolg je presentatie. Een goede zin om dit te doen is: “Ik heb je feedback gehoord, kom na de presentatie even naar mij toe dan praten we er samen over door”, en ga door waar je gebleven bent.

3. Niet ophouden = eruit
Tijdens mijn presentaties als presentator, maar ook als spreker ben ik resoluut. Dicht op de bal zitten is het middel om orde te houden in je presentatie. In de vorige paragraaf hebben we het over ‘de baas zijn’ gehad. Daar komt ook het aangeven van grenzen bij kijken. Het uitspreken van verwachtingen is zeer belangrijk.

Als iemand na een eerste gesprek doorgaat met zijn relaas dan verkies in het publiek boven het individu. Voor mij gaat de rest van het publiek dan voor die één of twee onruststokers. Ik waarschuw dan ook vriendelijk. Dit doe ik door terug te refereren naar de zin in de vorige paragraaf om vervolgens de consequentie van het doorzetten van het protest te benoemen.

“Zojuist heb ik aangegeven dat we het beste na deze presentatie samen kunnen praten. Ik vind uw mening belangrijk, maar als u mij blijft onderbreken moet ik u verzoeken de zaal te verlaten”,

Je geeft op een nette manier de gelegenheid tot herstel. Blijft het storen aanhouden, dan moet je ook direct actie ondernemen. Dan is het aan jou om de presentatie te staken en de stoorfactoren de deur te wijzen. Jij bepaalt de orde, de regels en de condities waarop iemand naar jou mag luisteren. Als iemand zich niet aan deze regels kan houden of moedwillig je blijft onderbreken dan moet je grenzen stellen. Mijn ervaring is dat een publiek vaak zelf oplossend werkt. Dit wil zeggen dat andere mensen uit het publiek de onruststokers zelf tot de verantwoording roepen.

Onderneem op tijd actie
Ook als dit niet gebeurd is het dus belangrijk je eigen grenzen aan te geven. Maatstaaf is; grijp tijdig in, voordat je geïrriteerd raakt. Irritatie zorgt voor onrust in je presentatie en kan alleen maar afleiding van je doel; het geven van een goede talk.

Lees ook dit artikel:
geldzaken
Je prijs als spreker bepalen? (dit is wat Jonathan doet)
Sluiten